De notariële akte geniet de voorkeur

De notaris heeft naast zijn functie van openbaar ambtenaar een vertrouwensfunctie: hij is vertrouwd met het familierecht en bemiddelt onpartijdig tussen de echtgenoten. Hij wijst de echtgenoten op hun aanspraken en op de gevolgen van de door hen afgesloten verbintenissen.

De notaris helpt bij de precieze redactie van de gemaakte overeenkomst, zo onder meer wat betreft de verbintenissen inzake alimentatie dat verschuldigd is aan een echtgenoot en/of aan de kinderen.

 

 

Verplichte tussenkomst van de notaris

Bij overdracht van onroerende goederen is de notariële akte trouwens verplicht omdat deze akte moet worden overgeschreven op het hypotheekkantoor.
Dit is dus het geval wanneer:

  • één van de echtgenoten een onroerend goed overneemt, eventueel mits betaling van een oplegsom aan de andere echtgenoot;
  • de beide echtgenoten beslissen om niet uit onverdeeldheid te treden wat betreft het onroerend goed

 

De uitvoerbare kracht van de notariële akte

In geval van niet uitvoering van de verbintenissen door de uitkeringsplichtige echtgenoot kan de andere echtgenoot gebruik maken van het voordeel van de uitvoerbare kracht van de ondertekende notariële akte: hij of zij kan zich in dit geval rechtstreeks wenden tot een gerechtsdeurwaarder, zonder eerst een vonnis te bekomen dat de verzuimende echtgenoot veroordeelt.