Fiscale aspecten van het recht van erfpacht, het opstalrecht en het recht van natrekking

Het registratierecht

Een registratierecht van 2% is verschuldigd op het totaal van de vergoedingen die de erfpachter of opstalhouder betaalt aan de eigenaar.
Voorbeeld: een erfpacht wordt gevestigd voor 52 jaar, met een pacht van € 750 per jaar: er is 2% op € 39.000 (750x52) of € 780 aan registratierechten verschuldigd.

Bij het beëindigen van het recht moet geen registratierecht betaald worden op de overgang van de gebouwen naar de grondeigenaar.

Wanneer de eigendom van gebouwen, die werden opgericht door de erfpachter of de opstalhouder, tijdens de duur van het opstalrecht of het recht van erfpacht wordt overgedragen, zullen de registratierechten wel verschuldigd zijn.

De personenbelasting

De vergoedingen die een eigenaar die privé optreedt ontvangt, worden belast als onroerende inkomsten. Zij worden belast voor het jaar waarin zij betaald worden.
Indien de eigenaar beroepsmatig optreedt, worden deze vergoedingen belast als bedrijfsinkomsten. De basis voor de belasting is deze waarop de registratierechten berekend worden, dus in feite deze die aangegeven is in de vestigingsakte. De privé-persoon mag geen kosten in mindering brengen, diegene die beroepsmatig optreedt wel.

De erfpachter of opstalhouder die niet beroepsmatig optreedt mag de vergoedingen die hij betaald heeft in mindering brengen van zijn globaal belastbaar inkomen. Het kadastraal inkomen, of de huurinkomsten, moeten in zijn aangifte voor de personenbelasting opgenomen worden. Hij moet eveneens de onroerende voorheffing betalen.