Het stelsel van scheiding van goederen

In een stelsel van scheiding van goederen blijven de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van elkaar. De inkomsten van de echtgenoten blijven van elkaar gescheiden.

In een stelsel van scheiding van goederen bestaan er slechts twee vermogens: de eigen vermogens van de echtgenoten. In dit stelsel bestaat er géén gemeenschappelijk vermogen.

 Het ontbreken van een gemeenschappelijk vermogen betekent niet dat de echtgenoten niets samen kunnen bezitten. De goederen die ze samen bezitten, zijn echter niet “gemeenschappelijk”, maar in “onverdeeldheid”.  

 

In dit stelsel gelden bepaalde regels in verband met het bestuur en het beheer van de goederen en het bewijs van de eigendom van de goederen. Bovendien kunnen de echtgenoten in dit stelsel elkaar bevoordelen.