Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Notarissen Noord, Geassocieerde Notarissen

Dorp 38
9185 Wachtebeke
Tel. (09)274.50.00

BV
BTW BE 0743488370
RPR Gent afdeling Gent
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

16 juni 2021

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die vallen onder een jeugdbeschermingsprocedure (zoals pleegzorg of voogdij) bevinden zich vaak in een pijnlijke situatie waar ze veel aan elkaar hebben. Toch worden kinderen vaak gescheiden wanneer een gezin uit elkaar brokkelt. Om dit te vermijden erkent de wet vanaf 19 juni 2021 uitdrukkelijk het recht op persoonlijk contact met je  broer of zus. De nieuwe regels gelden ook voor nieuw-samengestelde gezinnen. 

Het lijkt evident dat broers en zussen samen opgroeien. Maar dat is niet altijd het geval, vooral niet wanneer de kinderen in de jeugdhulpzorg terechtkomen. Vandaag geldt nog geen verplichting om broers en zussen bij elkaar te laten opgroeien.

De relatie tussen broer en zus verankerd in de wet

Daar komt vanaf 19 juni verandering in. De wet omschrijft uitdrukkelijk het recht voor minderjarige broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden. Alle broers en zussen van om het even welke leeftijd hebben ook het recht om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden:

  • Bij een scheiding van ouders: Ouders die willen scheiden moeten akkoorden sluiten met elkaar, onder andere over de huisvesting van hun kinderen. Voortaan moeten ouders ernaar streven om voor alle broers en zussen eenzelfde regeling uit te werken. De familierechtbank die het akkoord van de ouders moet ‘homologeren’ moet deze regel ook hanteren. De rechtbank zal bovendien verduidelijken hoe broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar kunnen onderhouden. Dit geldt ook voor vechtscheidingen waarbij de rechtbank een regeling uitwerkt, zonder akkoorden van de ex-partners.
  • Bij voogdij: De vrederechters duiden voortaan voor broers en zussen bij voorkeur dezelfde voogd aan, rekening houdend met het belang van elk kind.

Voor alle broers en zussen

De wet geeft een ruime omschrijving aan het begrip “broer” en “zus”. Het gaat om “kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld”. Ook stiefbroers en -zussen hebben dus recht op persoonlijk contact met elkaar.

Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter een aparte huisvesting voor de kinderen voorzien. Deze uitzonderingen kunnen enkel wanneer dat in het belang van de kinderen is of wanneer een gezamenlijke huisvesting onmogelijk is.

Bron: Fednot

14 juni 2021

Het voorbije jaar was voor de meeste ondernemers uitdagend. De coronacrisis heeft bitter hard toegeslagen in de ondernemingswereld. En toch werden er in 2020 net meer ondernemingen opgericht… Hoe kan dat?

Onlangs werden de regels van het vennootschapsrecht drastisch door elkaar geschud. De nieuwe wetgeving biedt ondernemers nieuwe perspectieven én nieuwe mogelijkheden.

Wanneer kan je best een vennootschap oprichten? Hoe kan je een bescherming inbouwen voor je gezin? Bij wie kan je als startende ondernemer terecht?

Op dinsdag 29 juni 2021 om 19u30 krijgen jullie de kans om al jullie vragen over ondernemen te stellen aan notaris Carol Bohyn, accountant Bram Celis en VRT-journalist Goedele Devroy tijdens een nieuwe Facebook Live van Notaris.be.

Afspraak op de Facebookpagina van het event!

Bron: Fednot

10 juni 2021

Wettelijk ben je niet verplicht om beroep te doen op een notaris om je testament op te stellen, maar het is wel een aanrader. Toch zelf je testament opstellen? Vraag dan zeker aan de notaris om het te bewaren. Hij bewaart niet alleen het testament, maar zorgt ook voor de registratie in een centraal register. 

Zelf een testament opstellen kan

Wie zelf een geldig testament wil opstellen, houdt rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je schrijft het testament zelf (typen mag niet);

  • Je dateert het testament;

  • Je ondertekent het testament.

Hou er rekening mee dat het testament na je overlijden aan een notaris zal moeten worden aangeboden. Werk dus overzichtelijk, eventueel door eerst een kladversie te maken. Wil je zeker zijn dat je testament ook werkelijk wordt uitgevoerd? Dan moet de inhoud van je testament stroken met wat wettelijk kan. Kennis van het erfrecht is dus een must.

Veilig stellen tegen verlies of vernietiging

Een zelfgeschreven testament blijft vaak jaren onder het stof liggen. De kans dat het verloren gaat, is groot, bijvoorbeeld bij een verhuis. Je kan voor jezelf eventueel een geheugensteuntje zorgen door een document op te stellen waarin je de vindplaats van je testament aangeeft. Zo’n document kan je dan bv. digitaal bewaren in Izimi. Izimi is een digitale kluis ontwikkeld door het notariaat.

Let op, enkel je eigenhandig geschreven testament geldt als bewijs. Een kopie of foto uploaden in Izimi zal niet dezelfde bewijswaarde hebben. Maar Izimi kan wel een hulpmiddel zijn om je testament terug te vinden. Bovendien kan je het ‘geheugensteuntje’ in Izimi delen met wie je wil!  

Een ander risico is vernietiging. Je hebt waarschijnlijk een testament opgesteld met een goeie reden. Het is mogelijk dat sommige personen zich niet kunnen vinden in je wensen. De kans dat ze het testament vernietigen wanneer ze het vinden, is reëel. Een document scheuren en weggooien is zo gebeurd…

Geef daarom je eigenhandig testament zeker in bewaargeving aan een notariskantoor. Zo kan het nooit verloren gaan en/of worden vernietigd.

Gemakkelijker op te sporen

Een notariskantoor kan zelfgeschreven testamenten bewaren en deze registreren in het CRT (het Centraal Register van Testamenten). De inhoud zelf van je testament blijft geheim, maar de notaris registreert de gegevens in een database. Enkel notariskantoren hebben toegang tot dit register. Zo kan eender welk notariskantoor je testament opsporen bij je overlijden. Zonder bewaring en registratie door de notaris is de kans groot dat de mensen die je in het testament had aangeduid, nooit het testament terugvinden…

Notarieel testament verdient de voorkeur

Dat je zelf op geldige wijze een testament kan opstellen, neemt andere risico’s niet weg. Het erfrecht is complex en de fiscale regels wijzigen af en toe. De juridische begeleiding van de notaris verminderd de kans op discussies achteraf. Een notarieel testament, dus een testament dat de notaris opstelt, zal dan ook altijd een grotere zekerheid bieden.

Bron: Fednot

 

ANNE-MARIE JANSSENS
Licentiate in het notariaat

annemie.janssens(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.02

Office Manager

DOMINIQUE MESTDAGH
Licentiate in het notariaat

dominique.mestdagh(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.32

Office Manager

KATHLEEN MORTIER
Master in het notariaat

kathleen.mortier(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.43

GRIET PARENT
Licentiate in de rechten

griet.parent(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.22

THOMAS TUYTELEERS
Master in het notariaat

thomas.tuyteleers(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.24

CAROLINE VANDAMME
Licentiate in de rechten

caroline.vandamme(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.38

LIEN VAN GOETHEM
Master in het notariaat

lien.vangoethem(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.36

LUCIA VERMEULEN
Master in het notariaat

lucia.vermeulen(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.45

FABIENNE CALLEBAUT
Notarieel medewerkster

fabienne.callebaut(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.48

ISABELLE DE BEULE
Notarieel medewerkster

isabelle.debeule(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.11

CLAUDINE DE GROEVE
Notarieel medewerkster

claudine.degroeve(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.23

SHANNAH DE MEYER
Notarieel medewerkster

shannah.demeyer(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.25

STEFANIE VAN DE VELDE
Notarieel medewerkster

stefanie.vandevelde(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.08

LIESELOTTE VAN PRAET
Notarieel medewerkster

lieselotte.vanpraet(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.39

NATHALIE VAN QUEKELBERGHE
Notarieel medewerkster

nathalie.vanquekelberghe(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.49

RONNY VAN RYSSELBERGHE
Notarieel medewerker

ronny.vanrysselberghe(plaats the 'at' sign hier)notarissennoord.be
Tel. 09/274.50.29

 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 475.000

Huis
Keizershoek 24
9180 Moerbeke-Waas

Online verkoop € 245.000

Huis
Oude Aardenburgse Weg 15
9990 Maldegem

Online verkoop € 147.000

Huis
Blende 8
9060 Zelzate

Online verkoop € 400.000

Huis
Adriaan Walckiersdreef 18
9031 Drongen

Uit de hand verkoop € 55.000

Grond
Korte Meire
9270 Laarne

Uit de hand verkoop € 255.000

Appartement
Dorp 48
9185 Wachtebeke

Uit de hand verkoop € 155.000

Grond
Baron Tibbautstraat 49
9290 Overmere

Online verkoop € 60.000

Huis
Schattemanstraat 8
9960 Assenede

Uit de hand verkoop € 178.000

Grond
Stationsstraat 110
9260 Schellebelle

 
 
 

Notarissen Noord, Geassocieerde Notarissen

Dorp 38
9185 Wachtebeke
Tel. (09)274.50.00

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is nu open

M 09:00 >  12:15   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:15   13:30 > 18:00  
W 09:00 >  12:15   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:15   13:30 > 18:00  
V 09:00 >  12:15   13:30 > 15:00  
Z gesloten  

Verlofperiodes