De verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning

Ondernemen als een éénmanszaak houdt bepaalde risico’s in. Het vermogen van de ondernemer wordt immers gelijkgesteld met het vermogen van de onderneming, waardoor de schuldeisers van de ondernemer ook zijn eigen goederen als onderpand hebben. Vooral wanneer een ondernemer een gezin heeft, is het van belang om de gezinswoning te beschermen tegen een beslag.

 

Ingeval een ondernemer niet met een vennootschapsvorm wil werken biedt de verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning een ideaal instrument om toch een stukje bescherming te voorzien. Deze verklaring leg je af bij de notaris.